Седмици на социално обучение

Всички класове в нашето училище организират седмица на социалното обучение веднъж в учебната година, която се основава на концепцията. Това допринася в голяма степен за изграждането на взаимоотношения между учениците, както и между възрастните и децата. Освен това извън класната стая се упражняват умения, които активно и положително развиват социалното взаимодействие. Освен учителите, тези пътувания се придружават и от персонала на социално-педагогическата дневна грижа.

bg_BGБългарски