Концепцията: ориентирано към въздействие сътрудничество между училищата и службите за младежка закрила

Целите на проекта за сътрудничество "Отворен целодневен ден със социално-педагогическа насоченост" са определени в споразумение за въздействие между Министерството на семейството и социалните въпроси и SPI като изпълнителна агенция. Това ориентирано към въздействие споразумение между двамата договорни партньори е подписано от директора на училище "Хундертвасер".

 Всички Услуги за подкрепа в училище и целодневните занимания служат за изграждане на социални и емоционални компетентности, както и за стабилизиране на личността на учениците от училище "Хундертвасер" с цел:

Семейната система е способна на образование 

Децата са емоционално стабилни.

  • децата се чувстват добре в училище и в целодневната програма.
  • и че родителите сътрудничат по подходящ начин в училището и в целодневните дейности.
  • Образователните потребности на 80% учениците от училището Hundertwasser (включително техните родители) се покриват от услугите на доставчика на мярката. Подкрепата за образование в този смисъл е подкрепа съгласно книга VIII от Социалния кодекс.
  • 90% на родителите, чиито деца вече са били в социално-педагогическата дневна грижа на Открития целодневен център за най-малко 1 година, сътрудничат по подходящ начин в училище и целодневно с оглед на училищната и младежката социална защита.
  • 90% от децата в СДВНЧ на открит целодневен режим се чувстват комфортно или много комфортно в училище и целодневно от гледна точка на училището и службите за закрила на младежта.
  • резултатите от дейността на STB се отчитат редовно и се представят статистически 
  • както и допълнителните социални услуги за младежи, предоставяни от Департамента по семейни и социални въпроси.
  • Оценките на учителите, социалните педагози и учениците се събират редовно.
  • STB представя годишен доклад за своите дейности, констатациите за взаимоотношенията на въздействие и степента на постигане на целите за въздействие.
  • ежегодно се провежда обсъждане на качеството на управленско ниво.
bg_BGБългарски