Δελτίο Τύπου

Η καμπάνα αναφέρει 02.06.2018 ως εξής.

Η Neue Westfälische ανέφερε σχετικά 05.06.2018 ως εξής.

elΕλληνικά