Ποια παιδιά παρακολουθούν το HWS

Οι μαθητές με ανάγκες υποστήριξης στον τομέα της συναισθηματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης είναι απαιτητικά, συχνά ακόμη και προκλητικά, αλλά μερικές φορές και αποτραβηγμένα ή διχασμένα παιδιά. Στο σχολείο χρειάζονται σαφή προσανατολισμό μέσα από ένα μικρό, διαχειρίσιμο σύστημα, προσφορές σχέσεων μέσα από επαγγελματίες συνεργάτες σχέσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις αυτών των παιδιών, αλλά και μια προσφορά υποστήριξης που προκαλεί αυτά τα παιδιά και απαιτεί από αυτά αυτό που πραγματικά είναι ικανά να κάνουν.

elΕλληνικά