Η ομάδα STB

Christina Schaaf, επικεφαλής ομάδας STB
Britta Graute, κοινωνική λειτουργός
Anne Fleischer, κοινωνική λειτουργός
Dennis Selent, κοινωνικός λειτουργός
Christopher Liebenau, Κοινωνικός Παιδαγωγός
Silke Kemkensteffen, νοσηλεύτρια θεραπευτικής αγωγής
Charlotte Darga, κοινωνική παιδαγωγός
Lara Tölle, Φοιτήτρια Κοινωνικής Εργασίας
Mariann Schützdeller, Κοινωνική Λειτουργός B.A.
Lena Lange, Κοινωνική Λειτουργός B.A.
Η ομάδα κουζίνας: Mariolla Gottscholl & Martina Knappmann

Η ομάδα STB 2022/2023

elΕλληνικά