Σχολική ομάδα

Heyka Hübner, Διευθύντρια
Yvonne Krone, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Alija Cutuk, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Emina Mujala, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής
Julia Deppermann, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Laura Sterzl, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής
Juliane Pohlmann, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής (σε γονική άδεια)
Jana Voßhenrich, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Sophie Uschmann, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Elena Schwerkötting, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Lina Johannknecht, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Kristin Hecker, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής
Lisa Ehlentrup, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Sabine Henze, δασκάλα ειδικής αγωγής
Karsten Gersthagen, επιστάτης
Karin Drücker, Γραμματέας

Σχολική ομάδα Hundertwasser School 2023/2024

elΕλληνικά