In één oogopslag

Het basisidee van de Open Dag op de Hundertwasserschool is alle kinderen van de school de best mogelijke ondersteuning te bieden op het gebied van hun emotionele en sociale ontwikkeling in een multiprofessionele setting.

De Hundertwasserschool en SPI organiseren deze open dag gezamenlijk. Het totaalconcept wordt verder uitgewerkt door de sociale pedagogen van de open dag en de leerkrachten van de school.

De sociaal pedagogische dagopvang biedt de volgende diensten aan: 

  • Dagstructureringsmaatregelen
  • Gezinswerk 
  • Hulp bij de opvoeding 
  • Deelname
  • Spreekuur voor kinderen
  • Op rente gebaseerde financiering (IF)
  • Marburg Concentratie Training

 

In de Sociaal Pedagogische Dagopvang worden 54 kinderen en hun families opgevangen met de hoge standaard van STB. De 54 kinderen zijn verdeeld in vier groepen van 12-15 kinderen. De opvangtijden zijn van 12.00 tot 16.00 uur op maandag tot en met donderdag en tot 15.00 uur op vrijdag. Tijdens de schoolvakanties en op brugdagen bieden wij betrouwbare vakantieopvang.

Het team van de Sociaal Pedagogische Hulpverlening bestaat uit sociaal pedagogen, maatschappelijk werkers, pedagogen, pedagogen en student-assistenten. Daarnaast hebben de professionals een aanvullende opleiding in oplossingsgerichte counseling, gezinstherapie, psychomotoriek, ervaringsgericht onderwijs, dierondersteunde opvoeding en concentratietraining. Naast deze basisvereisten zijn regelmatige bijscholing en supervisie belangrijke onderdelen van het werk. Elke leerkracht is de contactpersoon voor individuele kinderen en hun gezinnen in het kader van het "referentiesysteem".

s Middags worden individuele ondersteuningssessies voor de kinderen gehouden. Deze worden gedurende enkele weken door de kinderen bijgewoond.

nl_NLNederlands