Hundertwasser School 2023

De Hundertwasserschool 2023 is een speciale school die als open dagschool met een sociaal-pedagogische focus ondersteuning biedt aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van hun emotionele en sociale ontwikkeling. 

   - door intensieve, speciale onderwijsondersteuning met speciale aanbiedingen en

   - door intensieve sociaal-pedagogische ondersteuning van de gezinnen

georganiseerd en uitgevoerd in hun school. Op deze manier ondersteunt de Hundertwasserschool, als speciale school van het district Gütersloh, met een team bestaande uit leerkrachten van de school en sociale pedagogen van de Open All-Day, met steun van het departement Gezin en Sociale Zaken van de stad Gütersloh, momenteel ongeveer 63 leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van hun emotionele en sociale ontwikkeling. De Open All-Day wordt als sociaal-pedagogische dagopvang (STB) gerund door de SPI Gütersloh e.V. als de uitvoerende instantie van het project.

School en jeugdzorg gaan hand in hand

In de loop der jaren zijn er steeds meer overlappende gebieden van gemeenschappelijk werk ontstaan in de samenwerking tussen de leerkrachten van de school en de sociale pedagogen van de hele dagschool. Er wordt nu op alle gebieden van de school samengewerkt. Er is een algemene verantwoordelijkheid van alle betrokkenen voor alle leerlingen, hun gezinnen en het systeem van de Hundertwasserschool. Leerkrachten en sociale pedagogen werken samen in de huiswerktijd van de open dagschool. Zij voeren samen alle KESS-gesprekken. Beide beroepsgroepen reizen eenmaal per jaar met alle leerlingen naar de sociale stageweken/klassenreizen. Het Bauwagenproject in het kader van intensieve onderwijsmaatregelen voor leerlingen die meer dan het gebruikelijke niveau van speciale onderwijsondersteuning nodig hebben, wordt gezamenlijk uitgevoerd. Regelmatige gezamenlijke uitwisseling op personeels- en managementniveau alsmede gezamenlijke concept- en teambuildingsdagen zijn een vanzelfsprekend onderdeel van deze samenwerking.

Oplossings- en middelengerichtheid als basis voor gezamenlijk optreden

Het concept van oplossings- en hulpbrongerichte communicatie is de basis van de gezamenlijke activiteiten van de school en de sociaal-pedagogische dagopvang (STB). Alle leerkrachten van de school en alle sociaal pedagogen van de SPI hebben een basiskwalificatie in oplossings- en hulpbrongerichte communicatie ontvangen. Alle nieuwe medewerkers van beide gebieden krijgen 2 x 1 dag een introductie in oplossings- en hulpbrongerichte communicatie, aangevuld met praktijkonderdelen waarop door collega's wordt gereflecteerd. Hierdoor zijn alle medewerkers van de school en het STB altijd in staat om op een professioneel verantwoorde wijze individuele ontwikkelingsplannen met de leerlingen en hun gezinnen uit te voeren.

nl_NLNederlands