Historiske billeder

Historiske billeder

De historiske billeder, som du ser her, er billeder fra en lille udstilling i Hundertwasser-skolens administrationsområde. De dokumenterer skolebygningens historie.

* Skolebygningen i 1899, til venstre klassefløjen, til højre den tilhørende lærerbolig, forrest lærerne Berg og Goebel med deres familier.
* 1910, et foto fra før Første Verdenskrig, efter at der var blevet tilføjet 4 klasseværelser til venstre for bygningen.
* Skolebygningen i 1930'erne

* 1952, foto af skolen for udgangseleverne
* ca. 1910, postkort med billede af skolen
* 1949, i forgrunden den tilbygning, der blev bygget i 1949, men den var ikke tilstrækkelig til de mange børn, så undervisningen måtte foregå om morgenen og om eftermiddagen.

Skolefotoet til højre viser så året 1929: Da fotografen blev annonceret, blev der taget det bedste tøj på. Bænkene blev placeret i midten til fotoet, så alle børnene var med på billedet. I klassen blev bænkene placeret længere til venstre eller højre.

Det sidste billede er et billede af skoleafslutningen af folkeskolen Sundern II fra marts 1944. I baggrunden til venstre ses skolens gymnastiksal, der blev bygget i 1939.

da_DKDansk