Historiska bilder

Historiska bilder

De historiska bilderna som du ser här är bilder från en liten utställning i Hundertwasser-skolans förvaltningsområde. De dokumenterar skolbyggnadens historia.

* Skolbyggnaden 1899, till vänster klassrumsdelen, till höger den tillhörande lärarvåningen, framför lärarna Berg och Goebel med sina familjer.
* 1910, ett foto från tiden före första världskriget, efter att fyra klassrum hade byggts till till vänster om byggnaden.
* Skolbyggnaden på 1930-talet

* 1952, foto av skolan för de avskrivna eleverna
* ca. 1910, vykort med en bild av skolan
* 1949, i förgrunden den tillbyggnad som byggdes 1949, men den räckte inte till för de många barnen, så lektionerna måste hållas på morgonen och på eftermiddagen.

Fotot av eleverna till höger visar sedan år 1929: när fotografen tillkännagavs tog man på sig de bästa kläderna. Bänkarna placerades i mitten för fotot så att alla barn var med på bilden. I klassrummet placerades bänkarna längre till vänster eller höger.

Det sista fotot är ett foto från skolavslutningen i grundskolan Sundern II från mars 1944. I bakgrunden till vänster syns skolans gymnastiksal, som byggdes 1939.

sv_SESvenska