Den grundlæggende idé: Et samarbejdsprojekt

Den grundlæggende idé Åben heldag med et socialpædagogisk fokus på Hundertwasser-skolen som et samarbejdsprojekt mellem skole og ungdomsforsorg

Det åbne heldagstilbud med socialpædagogisk fokus på Hundertwasser-skolen er et samarbejdsprojekt mellem skolen og ungdomsforsorgen. Partnerne i dette samarbejdsprojekt er Hundertwasser-skolen med dens skolepasser, Gütersloh-distriktet, udbyderen af det åbne heldagsprogram - SPI Gütersloh - samt afdelingen for familie- og sociale anliggender i byen Gütersloh som ansvarlig for ungdomsforsorgen for eleverne på Hundertwasser-skolen, der alle kommer fra Gütersloh-byens optageområde.

Dette samarbejdsprojekt mellem skole og ungdomsforsorg, der oprindeligt var udformet som et modelprojekt for tre år, har nu kørt med succes i mere end 10 år for eleverne på Hundertwasser-skolen og deres familier. 

 • Alle elever på Hundertwasser-skolen har brug for en struktureret daglig rutine
 • Familierne til eleverne på Hundertwasser-skolen har brug for professionel støtte, der går langt videre end skolevejledning.
 • En stor procentdel af eleverne på Hundertwasser-skolen modtager ungdomsydelser.
 • Åben heldag tilbyder muligheden for en multiprofessionel ramme for elever med særlige undervisningsbehov inden for deres følelsesmæssige og sociale udvikling.
 • I dette multiprofessionelle miljø er det også muligt at tage sig af børn med ekstra støttebehov på stedet.
 • Dette kan føre til potentielle besparelser på området for ungdomsforsorgstjenester.
 • et socialpædagogisk fokus
 • Særlige rammebetingelser med hensyn til rumlig, materiel og personalemæssig udrustning
 • Ungdomsforsorgstjenesten/afdelingen for familie- og sociale anliggender som partner
 • en udbyder af en foranstaltning med særlig kompetence: i dette tilfælde SPI (socialpædagogisk institut) Gütersloh

For at den åbne heldag på Hundertwasser-skolen kan udformes som en heldag med et socialpædagogisk fokus, skal de to samarbejdspartnere - skolen og ungdomsforsorgen - kombinere deres respektive kompetencer.

 • Finansieret af føderale, statslige og kommunale midler fra Gütersloh-distriktet.
 • Særlige rumlige forhold
 •  2 partnere på ét sted: Hundertwasser-skolen og SPI
 • Finansiering gennem midler fra området for ambulant uddannelsesstøtte.
 • Konsekvensaftale mellem familie- og socialforvaltningen i Gütersloh by og SPI.
 •  
 • I det samlede pædagogiske koncept er undervisning, særlige støttetilbud, fælles frokost, kultur- og fritidsaktiviteter, lektiehjælp og samarbejde med forældrene koordineret og supplerer hinanden.
 • Det socialpædagogiske fokus med yderligere læringsstøtte, socialpædagogisk ledsagende fritidsaktiviteter, støtteundervisning og fælles, intensivt arbejde med forældrene gør det muligt for elever med særlige støttebehov inden for deres følelsesmæssige og sociale udvikling at deltage i den åbne heldagsskole. 
 • Desuden modtager eleverne på Hundertwasser-skolen al den ambulante pædagogiske støtte i forbindelse med deres familier, som de ellers ville have søgt om hos afdelingen for familie- og sociale anliggender i byen Gütersloh, gennem den foranstaltning, som vores Åbne hele dagen er organiseret af - SPI Gütersloh.
da_DKDansk