Konceptet: virkningsorienteret samarbejde mellem skoler og ungdomsforsorg

Målene for samarbejdsprojektet "Åben heldag med socialpædagogisk fokus" er fastlagt i en konsekvensaftale mellem Ministeriet for Familie og Sociale Anliggender og SPI som gennemførelsesorgan. Denne effektorienterede aftale mellem de to aftalepartnere er medunderskrevet af rektoren for Hundertwasser-skolen.

 Alle Støttefunktioner i skolen og heldagsaktiviteter tjener til at opbygge sociale og følelsesmæssige kompetencer samt til at stabilisere Hundertwasser-skolens elevers personlighed med det formål at:

Familiesystemet er i stand til at uddanne 

Børnene er følelsesmæssigt stabile.

  • børnene føler sig godt tilpas i skolen og i det åbne heldagsprogram
  • og at forældrene samarbejder på passende vis i forbindelse med skole- og åbne heldagsaktiviteter.
  • De pædagogiske behov hos 80% eleverne på Hundertwasser-skolen (herunder deres forældre) er dækket af foranstaltningens udbyder. Uddannelsesstøtte i denne forstand er støtte i henhold til bog VIII i den sociale kodeks.
  • 90% af de forældre, hvis børn allerede har været i socialpædagogisk dagpleje i det åbne heldagsprogram i mindst 1 år, samarbejder hensigtsmæssigt i skolen og i heldagsprogrammet set fra skolens og ungdomsforsorgens synspunkt.
  • 90% af børnene i STB i den åbne heldag føler sig trygge eller meget trygge i skolen og i heldagen set fra skolens og ungdomsforsorgens perspektiv.
  • STB's resultater registreres og præsenteres regelmæssigt statistisk 
  • samt de supplerende ungdomsforsorgstjenester, der leveres af afdelingen for familie- og sociale anliggender.
  • Lærernes, socialpædagogernes og elevernes vurderinger indsamles regelmæssigt.
  • STB forelægger en årsrapport om sine aktiviteter, resultaterne af konsekvenserne og graden af opfyldelse af konsekvensmålene.
  • der finder årligt en kvalitetsdrøftelse sted på ledelsesniveau.
da_DKDansk