Hundertwasser-skolen 2023

Hundertwasser Skole 2023 er en specialskole, der som åben heldagsskole med et socialpædagogisk fokus støtter elever med særlige undervisningsbehov i deres følelsesmæssige og sociale udvikling. 

   - gennem intensiv, specialpædagogisk støtte med særlige tilbud samt

   - gennem intensiv, socialpædagogisk støtte til familierne

organiseret og gennemført på deres skole. På denne måde støtter Hundertwasser-skolen, som er en specialskole i Gütersloh-distriktet, med et team bestående af lærere fra skolen og socialpædagoger fra Open All Day og med støtte fra afdelingen for familie- og sociale anliggender i Gütersloh by, i øjeblikket ca. 63 elever med et særligt behov for støtte i forbindelse med deres følelsesmæssige og sociale udvikling. Open All-Day drives som en socialpædagogisk daginstitution (STB) af den SPI Gütersloh e.V. som projektudførende organ.

Skole og ungdomshjælp arbejder hånd i hånd

Gennem årene har der udviklet sig flere og flere overlappende områder for det fælles arbejde i samarbejdet mellem skolens lærere og socialpædagogerne i heldagsskolen. Samarbejdet finder nu sted på alle skolens områder. Der er et overordnet ansvar hos alle involverede for alle eleverne, deres familier og Hundertwasser-skolesystemet. Lærere og socialpædagoger arbejder sammen i den åbne heldagsskoles lektietid. De gennemfører alle KESS-samtaler sammen. Begge faggrupper rejser med alle eleverne en gang om året til de sociale træningsuger/klasseture. Bauwagen-projektet inden for rammerne af intensive pædagogiske foranstaltninger for elever, hvis behov for specialpædagogisk støtte går ud over det sædvanlige niveau, gennemføres i fællesskab. Regelmæssig fælles udveksling på personale- og ledelsesniveau samt fælles koncept- og teambuildingdage er en naturlig del af dette samarbejde.

Løsnings- og ressourceorientering som grundlag for en fælles indsats

Konceptet om løsnings- og ressourceorienteret kommunikation er grundlaget for skolens og det socialpædagogiske dagtilbud (STB) fælles aktiviteter. Alle lærere på skolen og alle socialpædagoger i SPI har modtaget en grundlæggende kvalifikation i løsnings- og ressourceorienteret kommunikation. Alle nyansatte fra begge områder får en 2 x 1 dags introduktion til løsnings- og ressourceorienteret kommunikation, som suppleres med praksiselementer, der reflekteres af kolleger. Dette sikrer, at alle medarbejdere på skolen og i STB altid er i stand til at gennemføre individuel udviklingsplanlægning med eleverne og deres familier på et fagligt forsvarligt grundlag.

da_DKDansk