Sponsor: SPI

Za całodzienny program otwarty odpowiada Społeczny Instytut Pedagogiczny Gütersloh e.V.    
SPI Gütersloh e.V. jest uznaną organizacją pomocy młodzieży zgodnie z § 75 KJHG i usługodawcą w ramach wczesnej interwencji. SPI Gütersloh e.V. jest od 7 września 2001 roku członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Pomocy Parytetowej (DPWV).

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel wspieranie poprzez odpowiednie środki dzieci, młodzieży i ich rodzin z opóźnieniami rozwojowymi, problemami behawioralnymi i/lub dzieci, młodzieży i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, a tym samym pomoc w rozwoju i kształceniu ich osobowości. Ponadto SPI postawiło sobie za zadanie świadczenie usług w zakresie otwartych szkół całodziennych w ramach swojej holistycznej misji edukacyjnej.

SPI Gütersloh e.V. jest nowoczesną, zdecentralizowaną instytucją z ponad 10-letnim doświadczeniem w różnych dziedzinach pomocy dzieciom i młodzieży. Instytut Pedagogiki Społecznej rozwija indywidualne i zróżnicowane usługi dla dzieci, młodzieży i rodzin.
Główne obszary pracy to:

- Elastyczne ambulatoryjne środki pomocy dla młodzieży 
- Edukacja kuratorska/wsparcie rozwoju psychomotorycznego 
- Częściowe stacjonarne środki pomocy dla młodzieży (grupa dzienna) 
- Czynne przez cały dzień i usługi opieki nad dziećmi 
- Szkolna praca socjalna 

Instytut Psychologii Społecznej Gütersloh (SPI) e. V. działa na terenie całego miasta i powiatu Gütersloh. Istnieją umowy o współpracy z urzędami ds. młodzieży, miasta i powiatu Gütersloh oraz urzędem ds. opieki społecznej powiatu Gütersloh.
W celu rozwoju i zapewnienia jakości SPI regularnie uczestniczy w różnych grupach eksperckich na poziomie regionalnym i ponadregionalnym.

pl_PLPolski