Instrument: rozmowy KESS

Rozmowy KESS są centralnym instrumentem wspólnego planowania wsparcia i pomocy pomiędzy dziećmi, rodzicami, szkołami i społeczną pedagogiczną opieką dzienną.

W tych dyskusjach wszyscy uczestnicy pracują wspólnie na podstawie podstawowego zrozumienia zorientowanego na rozwiązania i zasoby. Odbywają się one co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

  • Skupia się na pozytywnych aspektach, czyli na istniejących zasobach i na obecnych momentach sukcesu.
  • W ten sposób na pierwszy plan wysuwa się konkretny projekt działania. Wynikają z tego dalsze możliwości działania.
  • Na podstawie opracowanych szkiców pożądanej przyszłości sformułowano cele, które przedstawiają się następująco: 
  • Do poszczególnych propozycji realizacyjnych członków rodziny podchodzimy otwarcie, z ciekawością i pozytywnie.
  • Zadania i obowiązki są rozdzielane zgodnie z wzajemnymi ustaleniami.

Indywidualne planowanie rozwoju (IEP) w szkole Hundertwassera jest zatem

Indywidualne Planowanie Rozwoju jest opracowywane wspólnie przez rodziny, STB i szkołę podczas tych spotkań KESS.

Wynikiem tego jest przemyślane i skoordynowane działanie na rzecz codziennego życia osób zaangażowanych. Praca pedagogiczna staje się przejrzysta i weryfikowalna. Aktywny udział rodzin w dyskusjach wzmacnia ich samoakceptację i poczucie własnej skuteczności.

Wspólne planowanie wszystkich zaangażowanych osób daje również, oprócz wieloperspektywiczności, możliwość odkrycia zasobów i podejść do rozwiązań, które nie zostały jeszcze rozpoznane. Podejścia te są przenoszone na poziom konkretnych działań, a osiągnięte cele i porozumienia są regularnie weryfikowane i dalej rozwijane.

Tutaj możesz pobrać ulotkę KESS Talks.

pl_PLPolski