Podstawowa idea: projekt współpracy

Podstawowa idea Całodzienne zajęcia otwarte o tematyce społeczno-pedagogicznej w szkole Hundertwassera jako projekt współpracy pomiędzy szkołą a służbami pomocy młodzieży

Otwarty całodzienny program społeczno-edukacyjny w szkole Hundertwassera jest projektem współpracy między szkołami i służbami pomocy młodzieży. Partnerami w tym projekcie współpracy są Szkoła Hundertwasser wraz ze swoim patronem szkolnym, Powiat Gütersloh, organizator całodziennego programu otwartego - SPI Gütersloh - oraz Wydział Rodziny i Spraw Społecznych Miasta Gütersloh jako odpowiedzialny za opiekę nad młodzieżą dla uczniów Szkoły Hundertwasser, którzy pochodzą z obszaru miasta Gütersloh.

Ten projekt współpracy między szkołą a opieką nad młodzieżą, pierwotnie zaplanowany jako projekt modelowy na 3 lata, jest już od ponad 10 lat realizowany z powodzeniem dla uczniów szkoły Hundertwasser i ich rodzin. 

 • Wszyscy uczniowie Szkoły Hundertwassera potrzebują uporządkowanej codziennej rutyny.
 • Rodziny uczniów Szkoły Hundertwassera potrzebują profesjonalnego wsparcia, które wykracza daleko poza ramy szkolnego poradnictwa.
 • Duży procent uczniów Szkoły Hundertwassera to osoby pobierające zasiłek dla młodzieży.
 • Otwarta całodzienna oferuje możliwość wieloprofilowego otoczenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 • W tym wielozawodowym środowisku możliwa jest również opieka nad dziećmi z dodatkowymi potrzebami wsparcia na miejscu.
 • Może to spowodować potencjalne oszczędności w obszarze usług związanych z opieką nad młodzieżą.
 • ukierunkowanie społeczno-edukacyjne
 • Specjalne warunki ramowe w zakresie wyposażenia przestrzennego, materiałowego i osobowego
 • Urząd ds. młodzieży/wydział ds. rodziny i spraw społecznych jako partner
 • organizator działań o szczególnych kompetencjach: w tym przypadku SPI (Społeczny Instytut Pedagogiczny) Gütersloh

Aby Dzień Otwarty w Szkole Hundertwassera mógł być pomyślany jako dzień o charakterze społeczno-edukacyjnym, obaj partnerzy współpracy - szkoła i opieka nad młodzieżą - muszą połączyć swoje możliwości.

 • Finansowane z funduszy federalnych, krajowych i miejskich z powiatu Gütersloh.
 • Szczególne warunki przestrzenne
 •  2 partnerów na jednej stronie: Szkoła Hundertwassera i SPI
 • Finansowanie dzięki środkom z obszaru ambulatoryjnej pomocy edukacyjnej.
 • Umowa o oddziaływaniu pomiędzy Wydziałem Rodziny i Spraw Społecznych Miasta Gütersloh a dostawcą środka SPI.
 •  
 • W ogólnej koncepcji pedagogicznej lekcje, specjalne oferty wsparcia, wspólny obiad, zajęcia kulturalno-rekreacyjne, nadzór nad odrabianiem lekcji i współpraca z rodzicami są skoordynowane i wzajemnie się uzupełniają.
 • Dzięki ukierunkowaniu społeczno-pedagogicznemu z dalszą pomocą w nauce, towarzyszącej społeczno-pedagogicznej ofercie spędzania czasu wolnego, kształceniu wyrównawczemu oraz wspólnej, intensywnej pracy z rodzicami, uczniowie ze specjalnymi potrzebami wsparcia w zakresie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego mogą uczestniczyć w otwartej, całodziennej szkole. 
 • Ponadto uczniowie Szkoły Hundertwassera otrzymują wszelkie ambulatoryjne wsparcie edukacyjne w kontekście ich rodzin, o które w innym przypadku ubiegaliby się w Wydziale Rodziny i Spraw Społecznych miasta Gütersloh, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego naszą otwartą szkołę całodzienną - SPI Gütersloh.
pl_PLPolski