Koncepcja

Bauwagen to przestrzeń edukacyjna szkoły specjalnej dla uczniów w szczególnej sytuacji.

W ramach intensywnych działań edukacyjnych szkoły Hundertwasser, które są oferowane uczniom, których potrzeba wsparcia wykracza daleko poza zwykły poziom, projekt Bauwagen oferuje możliwość zapewnienia specjalnego wsparcia edukacyjnego i społeczno-edukacyjnego 4 uczniom w bardzo bliskim i intensywnym towarzyszeniu w specjalnych miejscach i w specjalnym czasie.

W projekcie Bauwagen współpracują ze sobą szkoła i opieka nad młodzieżą. Realizuje ją nauczyciel pedagogiki specjalnej ze szkoły Hundertwasser oraz pedagog społeczny ze Świetlicy Socjalno-Pedagogicznej (STB) Dnia Otwartego.

 • Do godz. 10.30 dzieci biorą udział w ofercie zajęć
 • 10.30 Czas przybycia do przyczepy budowlanej
 • 10.45 - 12.00 Intensywne zajęcia edukacyjne (jazda edukacyjna, cyrk, kuchnia, warsztat pracy, edukacja urazowa, ogródek szkolny, trening koncentracji MKT-Marburg itp.)
 • 12.00 p.m. Runda zamknięcia z refleksją
 • Dzieci JÜ 1/2 odprowadzane są do swojej grupy STB o godz. 12.15.
 • JÜ 3/4 dzieci idzie na swoje lekcje
 • Powrót do zajęć i aktywności w grupie całodziennej.
 • Niezakłócone nauczanie dla danej klasy
 • Unikanie środków dyscyplinarnych - zwłaszcza unikanie wydalenia ze szkoły
 • Wspieranie motywacji szkolnej, wytrwałości i tolerancji na frustrację
 • Naprzemienne napięcie i relaks z ofertami specjalnymi
 • Osobiste i indywidualne spotkanie i towarzyszenie dzieciom z dużą uwagą ze strony dorosłych
 • Bycie przy dzieciach, spokojna komunikacja/relacja z nimi
 • Rozwijanie strategii rozwiązywania problemów
 • Zmniejszenie presji w szkole
 • Struktury praktykujące (szkolne)
 • Budowanie zrozumienia wartości
 • Rozwój komunikatywnej zdolności do działania
 • Inicjowanie i rozwijanie umiejętności współpracy

Możesz pobrać koncepcję startową tutaj Zdjęcia z poszczególnych działań w projekcie przyczepy budowlanej znajdziesz w dalszej części strony.

Projekt Bauwagen jest finansowany wspólnie przez szkołę i opiekę nad młodzieżą. Środki na etat nauczyciela pochodzą z kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, na opiekę nad młodzieżą z udziału finansowego Wydziału Rodziny i Spraw Społecznych miasta Gütersloh w otwartym całodziennym programie szkoły Hundertwasser. Koszty bieżącego utrzymania pokrywa Okręgowe Kuratorium Oświaty w Gütersloh, a montaż przyczepy budowlanej pokrywany jest z budżetu szkoły.

Fundacja Obywatelska Gütersloh udzieliła znaczącego wsparcia poprzez zakup przyczepy budowlanej.

pl_PLPolski