Koncepcja: zorientowana na oddziaływanie współpraca szkół i służb pomocy młodzieży

Cele projektu współpracy "Całodzienny dzień otwarty z ukierunkowaniem na pedagogikę społeczną" zostały określone w umowie oddziaływania pomiędzy Departamentem Rodziny i Spraw Społecznych a SPI jako instytucją wdrażającą. To zorientowane na efekty porozumienie obu partnerów umowy jest współsygnowane przez dyrektora szkoły Hundertwassera.

 Wszystkie Usługi pomocnicze w szkole i całodzienne zajęcia służą budowaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także stabilizacji osobowości uczniów Szkoły Hundertwassera z celem:

System rodzinny jest zdolny do wychowania 

Dzieci są stabilne emocjonalnie.

  • dzieci czują się dobrze w szkole i w ramach całodziennego programu otwartego
  • a także, aby rodzice odpowiednio współpracowali podczas całodziennych zajęć szkolnych i otwartych.
  • Potrzeby edukacyjne 80% uczniów Szkoły Hundertwassera (w tym ich rodziców) są objęte usługami świadczonymi przez realizatora działania. Wsparciem edukacyjnym w tym rozumieniu jest wsparcie udzielane na podstawie Księgi VIII Kodeksu Społecznego.
  • 90% rodziców, których dzieci już od co najmniej 1 roku przebywają w Społecznym Pedagogicznym Ośrodku Wychowawczym Otwartej Całodziennej Szkoły, odpowiednio współpracuje w szkole i całodziennej szkole z punktu widzenia szkoły i służb zajmujących się młodzieżą.
  • 90% dzieci w STB otwartej całodziennej czuje się dobrze lub bardzo dobrze w szkole i całodziennej z perspektywy szkoły i służb pomocowych dla młodzieży.
  • wyniki STB są regularnie rejestrowane i przedstawiane w ujęciu statystycznym 
  • a także dodatkowe usługi opiekuńcze dla młodzieży świadczone przez Wydział Rodziny i Spraw Społecznych.
  • Regularnie zbierane są oceny nauczycieli, pedagogów społecznych i uczniów.
  • STB składa roczne sprawozdanie ze swoich działań, ustaleń dotyczących związków z oddziaływaniem oraz stopnia osiągnięcia celów związanych z oddziaływaniem.
  • co roku na szczeblu kierowniczym odbywa się dyskusja na temat jakości.
pl_PLPolski