Konceptet: effektinriktat samarbete mellan skolor och ungdomsvården.

Målen för samarbetsprojektet "Öppen heldag med socialpedagogisk inriktning" fastställs i ett konsekvensavtal mellan avdelningen för familje- och socialfrågor och SPI som genomförandeorgan. Detta effektinriktade avtal mellan de två avtalsparterna har undertecknats av rektorn för Hundertwasser-skolan.

 Alla Stödtjänster i skolan och aktiviteter under hela dagen syftar till att bygga upp sociala och emotionella kompetenser samt att stabilisera personligheten hos eleverna i Hundertwasserskolan med målet:

Familjesystemet är kapabelt till utbildning 

Barnen är känslomässigt stabila.

  • Barnen känner sig bekväma i skolan och i det öppna heldagsprogrammet.
  • och att föräldrarna samarbetar på lämpligt sätt i skolan och i den öppna verksamheten under hela dagen.
  • De pedagogiska behoven hos 80% eleverna i Hundertwasserskolan (inklusive deras föräldrar) täcks av tjänsterna hos den som tillhandahåller åtgärden. Utbildningsstöd i denna bemärkelse är stöd enligt bok VIII i den sociala kodexen.
  • 90% av föräldrar vars barn redan har varit i den socialpedagogiska dagvården för den öppna heldagen i minst ett år, samarbetar på lämpligt sätt i skolan och på heldagen enligt skolans och ungdomsvårdens uppfattning.
  • 90% av barnen i STB i den öppna heldagen känner sig bekväma eller mycket bekväma i skolan och heldagen ur skolans och ungdomsvårdens perspektiv.
  • STB:s resultat registreras regelbundet och presenteras statistiskt. 
  • samt de kompletterande ungdomsvårdstjänster som tillhandahålls av avdelningen för familje- och socialfrågor.
  • Lärarnas, socialpedagogernas och elevernas bedömningar samlas regelbundet in.
  • STB ska lämna in en årlig rapport om sin verksamhet, om resultaten av konsekvenserna och om i vilken grad konsekvensmålen har uppnåtts.
  • En kvalitetsdiskussion äger rum årligen på ledningsnivå.
sv_SESvenska