Hundertwasser iskola 2023

A Hundertwasser School 2023 egy speciális iskola, amely nyitott, egész napos, szociálpedagógiai fókuszú iskolaként a sajátos nevelési igényű tanulóknak nyújt támogatást érzelmi és szociális fejlődésük területén. 

   - intenzív, speciális oktatási támogatással, speciális ajánlatokkal, valamint

   - a családok intenzív, szociálpedagógiai támogatása révén

az iskolájukban szervezett és végrehajtott programokat. Így a Hundertwasser iskola, mint Gütersloh városrész speciális iskolája, az iskola tanáraiból, valamint a Nyitott Egész Nap szociálpedagógusaiból álló csapattal, Gütersloh város Családügyi és Szociális Osztályának támogatásával jelenleg mintegy 63 sajátos nevelési igényű tanulót támogat érzelmi és szociális fejlődésük területén. Az Open All-Dayt szociálpedagógiai napközi otthonként (STB) működteti a SPI Gütersloh e.V. mint a projekt végrehajtója.

Az iskola és az ifjúságvédelem kéz a kézben

Az évek során az iskola tanárai és az egész napos iskola szociálpedagógusai közötti együttműködésben egyre több átfedő terület alakult ki a közös munka terén. Az együttműködés ma már az iskola minden területén zajlik. Minden érintett átfogó felelősséggel tartozik minden tanuló, családjaik és a Hundertwasser-iskola rendszere iránt. A tanárok és a szociálpedagógusok együtt dolgoznak a nyitott egész napos iskola házi feladatai során. Minden KESS-beszélgetést közösen folytatnak. Mindkét szakmai csoport évente egyszer minden tanulóval együtt utazik a szociális képzési hetekre/osztálykirándulásokra. A Bauwagen projektet az intenzív oktatási intézkedések keretében közösen hajtják végre azon tanulók számára, akiknek sajátos nevelési igénye meghaladja a szokásos szintet. Az együttműködés természetes részét képezik a rendszeres közös személyzeti és vezetői szintű csereprogramok, valamint a közös koncepció- és csapatépítő napok.

Megoldás- és erőforrás-orientáltság mint a közös fellépés alapja

Az iskola és a szociálpedagógiai napközi (STB) közös tevékenységének alapja a megoldás- és erőforrás-központú kommunikáció koncepciója. Az iskola valamennyi tanára és az SPI valamennyi szociálpedagógusa alapképesítést szerzett a megoldás- és erőforrás-orientált kommunikációból. Mindkét terület minden új alkalmazottja 2 x 1 napos bevezetést kap a megoldás- és erőforrás-orientált kommunikációba, amelyet a kollégák által reflektált gyakorlati részek egészítenek ki. Ez biztosítja, hogy az iskola és az STB minden munkatársa mindig képes legyen szakmailag megalapozottan elvégezni a tanulókkal és családjaikkal az egyéni fejlesztési tervezést.

hu_HUMagyar