Hundertwasserin koulu 2023

Hundertwasser-koulu 2023 on erityiskoulu, joka on sosiaalipedagogisesti painottunut avoin kokopäiväkoulu, jossa tuetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita heidän emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksensä alalla. 

   - intensiivisen, erityisen pedagogisen tuen ja erikoistarjousten avulla sekä

   - intensiivisen, sosiaalipedagogisen tuen tarjoaminen perheille.

järjestetään ja toteutetaan heidän koulussaan. Tällä tavoin Hundertwasserin koulu Güterslohin alueen erityiskouluna, jossa toimii koulun opettajista sekä Open All Day -järjestön sosiaalipedagogeista koostuva ryhmä, tukee Güterslohin kaupungin perhe- ja sosiaaliasioiden osaston tuella tällä hetkellä noin 63 oppilasta, joilla on erityinen pedagoginen tuen tarve, heidän emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksensä alalla. Open All-Day -päiväkoti toimii sosiaalipedagogisena päivähoitoyksikkönä (STB), jota ylläpitää SPI Gütersloh e.V. hankkeen toteuttajana.

Koulu ja nuorisotyö käsi kädessä

Vuosien mittaan koulun opettajien ja kokopäiväkoulun sosiaalipedagogien yhteistyöhön on kehittynyt yhä enemmän päällekkäisiä yhteisiä työaloja. Yhteistyötä tehdään nykyään kaikilla koulun osa-alueilla. Kaikilla osapuolilla on kokonaisvastuu kaikista oppilaista, heidän perheistään ja Hundertwasser-koulujärjestelmästä. Opettajat ja sosiaalipedagogit työskentelevät yhdessä avoimen kokopäiväkoulun läksyjen tekoaikana. He pitävät kaikki KESS-keskustelut yhdessä. Molemmat ammattiryhmät matkustavat kerran vuodessa kaikkien oppilaiden kanssa sosiaalisille koulutusviikoille/luokkaretkille. Bauwagen-hanketta toteutetaan yhdessä sellaisten oppilaiden intensiivisten koulutustoimenpiteiden puitteissa, joiden erityiset pedagogiset tuen tarpeet ylittävät tavanomaisen tason. Säännöllinen yhteinen henkilövaihto henkilökunnan ja johdon tasolla sekä yhteiset konsepti- ja tiimityöpäivät ovat luonnollinen osa tätä yhteistyötä.

Ratkaisu- ja resurssisuuntautuneisuus yhteisen toiminnan perustana

Koulun ja sosiaalipedagogisen päivähoidon (STB) yhteisen toiminnan perustana on ratkaisu- ja voimavarakeskeisen viestinnän käsite. Kaikki koulun opettajat ja kaikki SPI:n sosiaalipedagogit ovat saaneet ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen viestinnän peruspätevyyden. Kaikki uudet työntekijät molemmilta aloilta saavat 2 x 1 päivän mittaisen perehdytyksen ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneeseen viestintään, jota täydennetään kollegoiden reflektoimilla käytännön osilla. Näin varmistetaan, että kaikki koulun ja STB:n työntekijät pystyvät aina toteuttamaan yksilöllistä kehityssuunnittelua oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa ammatillisesti perustellusti.

fiSuomi