Feladatprofil tanár a HWS-ben

A Hundertwasser-iskola minden tanára az irányelvek és tantervek, az egyéni támogatási tervek alapján és az iskola keretfeltételei között tanítja és neveli a tanulókat azzal a céllal, hogy a tanulók visszakerüljenek az általános iskolába.

 • Az általános iskola irányelveihez és tanterveihez való igazodás
 • Belső iskolai tantervek minden tanítási tárgyban
 • Bővített tantárgykínálat és különleges ajánlatok
 • Csapatmunka és kettős személyzeti összetétel mint a sikeres oktatási munka alapja
 • A speciális igényűek oktatása a hatékony kapcsolatépítésen és a következők biztosításán keresztül
 • Kompetenciák
 • Szoros együttműködés a szülőkkel és mindazokkal, akik részt vesznek a gyermek támogatásában.
 • Résztvevők

A Hundertwasser-iskolában minden tanár diagnosztizál, értékel és értékel a különböző területeken.

Ennek során a tanulók egyéni tanulási és fejlődési előrehaladása, az iskola saját értékelési és értékelési koncepciója, valamint az általános iskolákkal való összehasonlíthatóság meghatározott kritériumai vezérlik.

 • a gyermek támogatási igényei
 • egyéni tanulási és fejlődési előrehaladása
 • az átképzés lehetősége
 • Megfigyelések
 • Felmérések és kérdőívek
 • Megbeszélések valamennyi érdekelt féllel
 • Szabványosított vizsgálati eljárások
 • Teljesítményértékelés (tesztek, munkaeredmények,...)
 • Más intézmények jelentéseinek felülvizsgálata és értékelése

A Hundertwasser-iskola minden tanára gondoskodik, kíséri és felügyeli a tanulókat a gondoskodás, a biztonság és a figyelem jegyében.

 • Gondoskodó és kísérő eszközök:
 • Ott lenni
 • Értékeljük
 • Mutasson empátiát
 • Segítségnyújtás
 • Közvetítés
 • Aktív cselekvés: jelenlét, de-eszkaláció, korlátozás, szabályozás, következmények levonása.
 • Felelősségvállalás
 • Döntések meghozatala

A Hundertwasser-iskola minden tanára együttműködik és tanácsot ad minden olyan személlyel és intézménnyel, aki részt vesz a gyermek támogatásában.

 • Tanulók
 • Szülők
 • Kollégák az iskolai csapatban
 • A Szociálpedagógiai Napközi Otthon (STB) OG csapatának munkatársai
 • Kollégák a normál iskolákból (P/ SI)
 • Speciális iskolák kollégái
 • Pedagógusok
 • Külső szakértők
 • összehangolt támogatási koncepció kidolgozása
 • és a kompetenciák kölcsönös cseréje

A Hundertwasser-iskolában minden tanár vállal feladatokat a szervezés, az irányítás és a dokumentálás területén.

 • a KESS beszélget a gyerekekkel, a szülőkkel és az STB-kkel
 • az AO-SF dátumok
 • a járóbeteg-ellátás keretében történő találkozókat
 • a csapaton belüli cserék
 • Szülői estek és tájékoztató rendezvények
 • Túranapok, kirándulások és az évente megrendezett "Szociális képzési hetek".
 • Osztály- és iskolai fesztiválok
 • a kártérítés szabályozása a kártérítés behajtása során
 • az iskolai költségvetésből a tanítási és tanulási anyagokra, valamint a következőkre vonatkozó megrendeléseket
 • az iskola felszereltsége
 • Minden dokumentált tanulói teljesítmény
 • a támogatási terv fájl
 • osztályba tartozó alapok
 • projekthez kapcsolódó alapok
 • AO-SF Szakértői vélemény
 • Előléptetési tervek
 • Fejlesztési jelentések
 • Osztályregiszterek
 • Az iskola saját tanterveinek munkatervei
 • Ajánlások
 • Jelentések a finanszírozás fókuszának és/vagy a finanszírozás helyének megváltozásáról
 • Iskolába visszatérő jelentések
 • Fegyelmi intézkedések/nevelési befolyás (SchG § 53)
 • Készpénzkönyv

A Hundertwasser-iskolában minden tanár innovatívan dolgozik, új ötleteket vizsgál, együttműködik másokkal, hogy bevezesse őket az iskolai csapatba, és elkötelezetten megvalósítja ezeket az ötleteket.

A Hundertwasser-iskola minden pedagógusa részt vesz a saját szakmai fejlődését és a Hundertwasser-iskola minőségi fejlesztését célzó minősítési intézkedésekben, és a megszerzett képesítéseket az iskolafejlesztési folyamatokba is beviszi.

A Hundertwasser-iskola minden tanára a Hundertwasser-iskola minőségfejlesztésén belül a munkájának lényeges területeit kritériumok alapján értékeli a munka folyamatos javítása céljából.

hu_HUMagyar