A koncepció: hatásorientált együttműködés az iskolák és az ifjúságvédelmi szolgálatok között

A "Nyitott egész napos szociális pedagógiai fókuszú együttműködési projekt céljait a Családügyi és Szociális Minisztérium és az SPI mint végrehajtó ügynökség közötti hatásvizsgálati megállapodás tartalmazza. A két szerződő partner közötti hatásorientált megállapodást a Hundertwasser-iskola igazgatója is aláírta.

 Minden Támogató szolgáltatások az iskolai és az egész napos tevékenységek a szociális és érzelmi kompetenciák fejlesztését, valamint a Hundertwasser-iskola tanulóinak személyiségének stabilizálását szolgálják, azzal a céllal, hogy:

A családi rendszer képes a nevelésre 

A gyerekek érzelmileg stabilak.

  • a gyerekek jól érzik magukat az iskolában és a nyitott egész napos programban
  • és hogy a szülők megfelelően együttműködjenek az iskolai és a nyílt egész napos tevékenységekben.
  • 80% A Hundertwasser iskola tanulóinak (beleértve szüleiket is) oktatási szükségleteit az intézkedő szolgáltató szolgáltatásai fedezik. Az ilyen értelemben vett oktatási támogatás a szociális törvény VIII. könyve szerinti támogatás.
  • 90% azon szülők, akiknek gyermekei már legalább 1 éve a Nyitott Napközi szociális-pedagógiai napköziben vannak, az iskolában és az egész napos ellátásban az iskola és az ifjúságvédelem szempontjából megfelelően együttműködnek.
  • 90% a nyílt egész napos STB-ben lévő gyermekek az iskola és az egész napos ellátás szempontjából jól vagy nagyon jól érzik magukat az iskolában és az egész napos ellátásban.
  • az STB teljesítményét rendszeresen rögzítik és statisztikailag bemutatják. 
  • valamint a Családügyi és Szociális Főosztály által nyújtott kiegészítő ifjúságvédelmi szolgáltatások.
  • A tanárok, a szociálpedagógusok és a tanulók értékeléseit rendszeresen összegyűjtik.
  • Az STB éves jelentést nyújt be tevékenységéről, a hatáskapcsolatokra vonatkozó megállapításokról és a hatáscélok elérésének fokáról.
  • a vezetőségi szinten évente minőségi megbeszélésre kerül sor.
hu_HUMagyar