Az eszköz: KESS Talks

A KESS megbeszélések a gyermekek-Eszülők-SSiskola-SSszociálpedagógiai nappali ellátás közötti közös támogatás és segítségnyújtás tervezésének központi eszköze.

Ezeken a megbeszéléseken minden résztvevő a megoldás- és erőforrás-központú alapmegegyezés alapján dolgozik együtt. Az iskolai tanévben legalább kétszer kerül rá sor.

  • A hangsúly a pozitív szempontokon van, azaz a meglévő erőforrásokon és a siker jelenlegi pillanatain.
  • Ezáltal előtérbe kerül a cselekvés konkrét tervezése. Ebből további cselekvési lehetőségek adódnak.
  • A kívánt jövő kidolgozott vázlataiból a célok a következőképpen fogalmazódnak meg: 
  • Nyíltan, kíváncsian és pozitívan közelítünk a családtagok mindenkori megvalósítási javaslataihoz.
  • A feladatok és felelősségi körök elosztása közös megegyezés szerint történik.

Az egyéni fejlesztési tervezés (IEP) a Hundertwasser iskolában ezért a következő

Az egyéni fejlesztési tervezést a családok, az STB és az iskola közösen dolgozzák ki ezeken a KESS-értekezleteken.

Ez az érintettek mindennapi életében reflektált és összehangolt cselekvést eredményez. A pedagógiai munka átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A családok aktív részvétele a megbeszéléseken erősíti önértékelésüket és önhatékonyságukat.

Az érintettek közös tervezése a több szempontúság mellett lehetőséget nyújt arra is, hogy eddig fel nem ismert erőforrásokat és megoldási megközelítéseket fedezzenek fel. Ezeket a megközelítéseket átültetik a konkrét cselekvés szintjére, és az elért célokat és megállapodásokat rendszeresen felülvizsgálják és továbbfejlesztik.

Itt letöltheti a szórólapot KESS Talks.