Koncepce: spolupráce mezi školami a službami péče o mládež zaměřená na dopady

Cíle projektu spolupráce "Otevřený všední den se sociálně pedagogickým zaměřením" jsou stanoveny ve smlouvě o dopadu mezi ministerstvem pro rodinu a sociální věci a SPI jako implementační agenturou. Tuto dohodu mezi oběma smluvními partnery zaměřenou na dopady spolupodepsal ředitel Hundertwasserovy školy.

 Všechny Podpůrné služby ve škole a celodenní aktivity slouží k budování sociálních a emocionálních kompetencí a ke stabilizaci osobnosti žáků Hundertwasserovy školy s cílem:

Rodinný systém je schopen vzdělávání 

Děti jsou emocionálně stabilní.

  • děti se ve škole a v otevřeném celodenním programu cítí dobře.
  • a aby rodiče vhodně spolupracovali při školních a otevřených celodenních aktivitách.
  • Vzdělávací potřeby 80% žáků školy Hundertwasser (včetně jejich rodičů) jsou pokryty službami poskytovatele opatření. Podpora na vzdělávání v tomto smyslu je podporou podle VIII. knihy sociálního zákoníku.
  • 90% rodičů, jejichž děti již byly v sociálně-pedagogické denní péči Otevřený všední den alespoň 1 rok, spolupracují vhodně ve škole i celodenně z hlediska péče o školu a mládež.
  • 90% dětí v STB otevřeného celodenního provozu se cítí ve škole a celodenním provozu z pohledu školy a služby péče o mládež dobře nebo velmi dobře.
  • výkonnost STB je pravidelně statisticky zaznamenávána a prezentována. 
  • stejně jako další služby péče o mládež poskytované odborem pro rodinu a sociální věci.
  • Hodnocení učitelů, sociálních pedagogů a žáků jsou pravidelně shromažďována.
  • STB předkládá výroční zprávu o své činnosti, zjištěních o vztazích dopadu a stupni dosažení cílů dopadu.
  • každoročně probíhá diskuse o kvalitě na úrovni vedení.
cs_CZČeština