Kontseptsioon: mõjule orienteeritud koostöö koolide ja noortehoolekandeasutuste vahel

Koostööprojekti "Sotsiaalpedagoogilise fookusega avatud kogu päeva" eesmärgid on sätestatud perekonna- ja sotsiaalministeeriumi ja SPI kui rakendusasutuse vahelises mõjulepingus. Selle kahe lepingupartneri vahelise mõjule orienteeritud lepingu allkirjastab Hundertveeri kooli direktor.

 Kõik Tugiteenused koolis ja kogu päeva tegevused teenivad Hundertveeri kooli õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete pädevuste arendamist ning isiksuse stabiliseerimist eesmärgiga:

Perekonnasüsteem on võimeline kasvatama 

Lapsed on emotsionaalselt stabiilsed.

  • lapsed tunnevad end koolis ja avatud kogu päeva programmis mugavalt.
  • ja et vanemad teevad kooli ja avatud kogu päeva tegevuses asjakohast koostööd.
  • 80% Hundertveeri kooli õpilaste (sh nende vanemate) haridusvajadused on kaetud meetme pakkuja teenustega. Haridustoetus selles tähenduses on sotsiaalseadustiku VIII raamatus sätestatud toetus.
  • 90% vanematest, kelle lapsed on juba vähemalt 1 aasta jooksul olnud Avatud Kogu Päeva sotsiaalpedagoogilises päevahoius, teevad kooli ja kogu päeva seisukohalt asjakohast koostööd kooli ja noorsootööga.
  • 90% lastest tunnevad end koolis ja kogu päeva jooksul STB-s avatud kogu koolist ja kogu päevast lähtuvalt kooli ja noorsootöötaja seisukohast mugavalt või väga mugavalt.
  • STB tulemused registreeritakse regulaarselt ja esitatakse statistiliselt. 
  • samuti pere- ja sotsiaalosakonna poolt pakutavad täiendavad noorte hoolekandeteenused.
  • Õpetajate, sotsiaalpedagoogide ja õpilaste hinnanguid kogutakse regulaarselt.
  • STB esitab igal aastal aruande oma tegevuse, mõjusuhete tulemuste ja mõjueesmärkide saavutamise astmete kohta.
  • igal aastal toimub juhtkonna tasandil kvaliteedialane arutelu.
etEesti