Konsepti: koulujen ja nuorten hyvinvointipalveluiden välinen vaikuttavuusorientoitunut yhteistyö.

Sosiaalipedagogisesti painottuvan avoimen kokopäivän yhteistyöhankkeen tavoitteet on määritelty perhe- ja sosiaaliasioiden osaston ja SPI:n (toimeenpanevana elimenä) välisessä vaikutussopimuksessa. Hundertwasser-koulun rehtori on allekirjoittanut tämän kahden sopimuskumppanin välisen vaikutussuuntautuneen sopimuksen.

 Kaikki Tukipalvelut koulussa ja koko päivän toiminnalla pyritään kehittämään sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja sekä vakauttamaan Hundertwasserin koulun oppilaiden persoonallisuutta:

Perhejärjestelmä kykenee koulutukseen 

Lapset ovat emotionaalisesti vakaita.

  • lapset viihtyvät koulussa ja avoimessa kokopäiväkerhossa.
  • ja että vanhemmat tekevät asianmukaista yhteistyötä koulussa ja avoimessa päivätoiminnassa.
  • 80% Hundertwasser-koulun oppilaiden (ja heidän vanhempiensa) koulutustarpeet kuuluvat toimenpiteen tarjoajan palveluiden piiriin. Koulutustuki on tässä mielessä sosiaalilain VIII kirjassa tarkoitettua tukea.
  • 90% vanhempien, joiden lapset ovat jo olleet sosiaalipedagogisessa päivähoidossa Avoimen kokopäivän sosiaalipedagogisessa päivähoidossa vähintään 1 vuoden ajan, tekevät asianmukaista yhteistyötä koulussa ja kokopäivän koulun ja nuorisotoimen näkökulmasta.
  • 90% avoimen kokopäivän STB:n lapsista kokee koulun ja kokopäivän koulun ja nuorisotoimen näkökulmasta viihtyvänsä hyvin tai erittäin hyvin.
  • STB:n suorituskyky kirjataan säännöllisesti ja esitetään tilastollisesti. 
  • sekä perhe- ja sosiaaliasioiden osaston tarjoamat nuorison hyvinvointipalvelut.
  • Opettajien, sosiaalipedagogien ja oppilaiden arvioita kerätään säännöllisesti.
  • STB toimittaa vuosittain kertomuksen toiminnastaan, vaikutussuhteita koskevista havainnoista ja vaikutustavoitteiden saavuttamisasteesta.
  • laatukeskustelu käydään vuosittain johdon tasolla.
fiSuomi